211-234-4941 

Τιμολόγηση υπηρεσιών

 

 • Η ετήσια συνδρομή περιέχει:
  • Άδεια χρήσης
  • Φιλοξενία (hosting)
  • Σύνδεση με Booking.com & Expedia
  • Αναβαθμίσεις λογισμικού
  • <liΤηλεφωνική υποστήριξη
 • Επιπλέον κανάλια σύνδεσης (π.χ AirBnB, HotelBeds) 50€ ετησίως 
 • Ειδικές τιμές για διαχειριστές 
 • Η δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων / τιμολογίων myDATA ΑΑΔΕ χρεώνεται 150€ εφάπαξ
 • Πακέκα εκμάθησης: α) 70€ 2ώρες β) 100€ 3ώρες γ) 120€ 4ώρες 
 • Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

  1 δωμάτιο

  € 150 / έτος +κόστος πρώτης εγκατάστασης / παραμετροποίησης και εκμάθηση 100€ (εφάπαξ)
  +50€ για επιπλέον κανάλι σύνδεσης (π.χ AirBnB)

  2 δωμάτια

  € 200 / έτος +κόστος πρώτης εγκατάστασης / παραμετροποίησης και εκμάθηση 150€ (εφάπαξ)
  +50€ για επιπλέον κανάλι σύνδεσης (π.χ AirBnB)

  3 δωμάτια

  € 250 / έτος +κόστος πρώτης εγκατάστασης / παραμετροποίησης και εκμάθηση 150€ (εφάπαξ)
  +50€ για επιπλέον κανάλι σύνδεσης (π.χ AirBnB)

  4-5 δωμάτια

  € 300 / έτος +κόστος πρώτης εγκατάστασης / παραμετροποίησης και εκμάθηση 200€ (εφάπαξ)
  +50€ για επιπλέον κανάλι σύνδεσης (π.χ AirBnB)

  6-12 δωμάτια

  € 350 / έτος +κόστος πρώτης εγκατάστασης / παραμετροποίησης και εκμάθηση 300€ (εφάπαξ)
  +50€ για επιπλέον κανάλι σύνδεσης (π.χ AirBnB)

  13-15 δωμάτια

  € 400 / έτος +κόστος πρώτης εγκατάστασης / παραμετροποίησης και εκμάθηση 350€ (εφάπαξ)
  +50€ για επιπλέον κανάλι σύνδεσης (π.χ AirBnB)

  16+ δωμάτια

  Κατόπιν συνεννόησης Πρέπει να αποσαφηνιστούν οι ανάγκες (κυρίως οι λογιστικές) και τα ενδεχόμενα επιμέρους τμήματα για να καθοριστεί τιμή.
 • 1
 • Η εταιρεία

  Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των κρατήσεων και των ξενοδοχειακών καταλυμάτων από το 2013 με κύριο σκοπό την απλοποίηση ενεργειών και παραμέτρων που αφορούν στη μικρή και μικρομεσαία ξενοδοχία.

  Σημαντικό να γνωρίζεις

  Δεν απαιτείται καμία τεχνική κατάρτιση ή δεξιότητα από τον χρήστη.


  Το σύνολο των ενεργειών και παραμετροποιήσεων γίνεται από τους τεχνικούς μας.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας

   Συνεργάτες Αθηνών
   (+30)  211-234-4941 

   Τεχνική υποστήριξη
   (+30)  211-234-4890 
   Χανιά - Γραφείο Κρήτης
   (+30)  282-150-1199