211-234-4941 

Χαρακτηριστικά, δυνατότητες & παροχές

 

Η Booking solutions εφαρμόζει τεχνολογικά μέσα που δίνουν την ευκαιρία στον ξενοδόχο να διαχειριστεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά το κατάλυμά του με ορθρότερη πληρoφόρηση, ελάχιστη προσπάθεια και οργάνωση των επιμέρους εργασιών.
Ο σχεδιασμός των τεχνολογικών εργαλείων (X-pms V3.2, channel manager & booking engine) είναι τέτοιος ώστε να είναι απλά στη χρήση, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.
Η παραμετροποίηση του προγράμματος και η τηλεφωνική υποστήριξη γίνεται από άτομα που έχουν εργαστεί στον ξενοδοχειακό τομέα τόσο στην υποδοχή όσο και στις κρατήσεις. 

 

Λειτουργία καταλύματος

Σας παρέχουμε λογισμικό και εργαλεία για πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του καταλύματός σας. 
 • Αποδείξεις / Τιμολόγια με προδιαγραφές myDATA ΑΑΔΕ
 • Αποστολή παραστατικών σε ΑΑΔΕ myDATA
 • Καθαριότητα
 • Check in / Check out
 • Χρεώσεις
 • Οικονομικά στοιχεία
 • Υπενθυμίσεις
 • Εσωτερική αλληλογραφία
 • Στατιστικά
 • Πελατολόγιο (καρτέλα πελάτη)
 • Αυτοματοποιημένη αλληλογραφία
 • Τήρηση βιβλίων
 • Δελτία κίνησης εθνικοτήτων ΕΛΣΤΑΤ (statistics.gr/zeus)
 

Συνδεσιμότητα - Channel manager

Αυτοματοποιημένες λειτουργίες συγκεντρωτικά, χωρίς να παρεμβαίνει ο χρήστης, μέσω σύνδεσης με τα δημοφιλέστερα κανάλια κρατήσεων (Booking.com & Expedia) για εισαγωγή κρατήσεων, αλλαγή τιμών και ελάχιστης διαμονής, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε άλλο κανάλι με επιπλέον χρέωση. Το πρόγραμμα παράγει ημερολόγιο ical για ενημέρωση διαθεσιμότητας σε ιστότοπους τύπου AirBnb, HomeAway κ.α.

Διαχείριση κρατήσεων

Αυτόματη εισαγωγή κρατήσεων από άλλους παρόχους με ταυτόχρονη αντιστοίχίση σε τύπους δωματίων (auto allocation).
Δυναμικό πλάνο μηνός με λειτουργία drag 'n' drop, και χρωματισμός βάσει της οφειλόμενης προκαταβολής/υπολοίπου.
Πεδία για πλήρη ενημέρωση και σχόλια για συνολική οργάνωση κα εξοικονόμιση χρόνου και προσπάθειας.
Πελατολόγιο με πλήρες ιστορικό και επιπλέον επίπεδο ασφαλείας για ευαίσθητα δεδομένα.

 

Μηχανή κρατήσεων

Ενσωμάτωση στον ιστότοπό σας και δυνατότητα κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καμία προμήθεια.

 

Έλεγχος χρηστών

Ο κάθε χρήστης διατηρεί δικό του προφίλ και κωδικό στο πρόγραμμα με ξεχωριστά δικαιώματα και λειτουργίες για πλήρη έλεγχο του προϊστάμενου / ιδιοκτήτη. Χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα μπορούν να "βλέπουν" συγκεκριμένες πληροφορίες και να  εκτελούν μέρος των λειτουργιών.

Η εταιρεία

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των κρατήσεων και των ξενοδοχειακών καταλυμάτων από το 2013 με κύριο σκοπό την απλοποίηση ενεργειών και παραμέτρων που αφορούν στη μικρή και μικρομεσαία ξενοδοχία.

Σημαντικό να γνωρίζεις

Δεν απαιτείται καμία τεχνική κατάρτιση ή δεξιότητα από τον χρήστη.


Το σύνολο των ενεργειών και παραμετροποιήσεων γίνεται από τους τεχνικούς μας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

 Συνεργάτες Αθηνών
 (+30)  211-234-4941 

 Τεχνική υποστήριξη
 (+30)  211-234-4890 
 Χανιά - Γραφείο Κρήτης
 (+30)  282-150-1199