211-234-4941 

Συνεργαζόμενα καταλύματα (ενδεικτικό πελατολόγιο)

 

Όλα τα παρακάτω καταλύματα συνεργάζονται με την Booking Solutions και χρησιμοποιούν για την διαχείριση των κρατήσεων τους το online λογισμικό PMS της Booking Solutions, διατηρώντας ετήσια συνεργασία και αδιάλειπτη τεχνική υποστήριξη καθώς και αναβάθμισεις.

 


Η εταιρεία

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των κρατήσεων και των ξενοδοχειακών καταλυμάτων από το 2013 με κύριο σκοπό την απλοποίηση ενεργειών και παραμέτρων που αφορούν στη μικρή και μικρομεσαία ξενοδοχία.

Σημαντικό να γνωρίζεις

Δεν απαιτείται καμία τεχνική κατάρτιση ή δεξιότητα από τον χρήστη.


Το σύνολο των ενεργειών και παραμετροποιήσεων γίνεται από τους τεχνικούς μας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

 Συνεργάτες Αθηνών
 (+30)  211-234-4941 

 Τεχνική υποστήριξη
 (+30)  211-234-4890 
 Χανιά - Γραφείο Κρήτης
 (+30)  282-150-1199